<div class="slideshow-container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Full-width images with number and caption text --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mySlides fade"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="titel">Sporten</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="numbertext">1 <img src="https://partnersinzorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/striepke.jpg" class="striepke" alt="Striepke" height="2" width="50"> 3</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="https://partnersinzorg.nl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_1520.jpg" class="hoogte"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Bewegen is gezond en kan naast de activerende werking, ook een sociaal doel hebben: samen sporten vraagt om contact maken, en samenwerken. Sport geeft je energie of geeft je juist ruimte je energie kwijt te kunnen. Sport is veel meer dan bewegen alleen: in sport vind je alle vormen van gedrag en emotie. Maar sport is ook het overzien van het grote geheel, Strategie: dus plannen en organiseren maar ook inzicht krijgen in je eigen ik en in de ander.<br><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Samen met een van onze begeleiders kun je een keuze maken voor de sport die bij je past.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Dagelijks word er gefitnest, getennist, of hardgelopen en elke woensdagmiddag kun je aansluiten in de sporthal voor een sportieve activiteit.<!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mySlides fade"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="numbertext">2 <img src="https://partnersinzorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/striepke.jpg" class="striepke" alt="Striepke" height="2" width="50"> 3</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="https://partnersinzorg.nl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_1520.jpg" class="hoogte"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text">Caption Two</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mySlides fade"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="numbertext">3 <img src="https://partnersinzorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/striepke.jpg" class="striepke" alt="Striepke" height="2" width="50"> 3</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="https://partnersinzorg.nl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_1520.jpg" class="hoogte"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text">Caption Three</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Next and previous buttons --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="prev link" onclick="plusSlides(-1)">❮</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="next link" onclick="plusSlides(1)">❯</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="dots"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="dot" onclick="currentSlide(1)">Sporten</span> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="dot" onclick="currentSlide(2)">Muziek</span> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="dot" onclick="currentSlide(3)">Vrije (acitivi-) tijd </span> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Slideshow container */<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.hoogte {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->-webkit-clip-path: polygon(75{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236} 0, 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236} 25{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236}, 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236} 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236}, 0 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236}, 0 0);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->clip-path: polygon(75{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236} 0, 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236} 25{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236}, 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236} 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236}, 0 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236}, 0 0);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->float: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->width: 50{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.slideshow-container {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->overflow: hidden;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max-width: 1920px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: auto;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->height: 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Hide the images by default */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.mySlides {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.titel {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->left: 60{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->top: 20{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-size: 3.5vw;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->color: black;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-weight: 700;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Next & previous buttons */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.prev, .next {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cursor: pointer;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->bottom: 15{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->height: 50px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 50px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-top: 12.5px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-bottom: 12.5px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-left: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-right: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #d45d25;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: bold;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 14px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: 0.6s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 50{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->background-color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border: 1px solid #d45d25;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left: 10{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.prev {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->right: 15{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Position the "next button" to the right */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.next {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->right: 10{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 50{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* On hover, add a black background color with a little bit see-through */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.prev:hover, .next:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(0,0,0,0.8);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Caption text */<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.text {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->float: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left: 10{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-right: 10{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-top: 17.5{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-bottom: 2.5{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> bottom: 8px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 50{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Number text (1/3 etc) */<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.numbertext {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> top: 10{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->right: 10{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.striepke {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding-bottom: 5px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* The dots/bullets/indicators */<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.dots {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->bottom: 0{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->left: 0{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->width: 55{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->height: 20{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->background-color: black;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.dot {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-weight: 600;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->color: white;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->text-align: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding: 7.5{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cursor: pointer;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: 100{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 30{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0 0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 0{1875144e54cf7a810e3467e97fafa0a18ccde6f874f167460ed4583d4a202236};<!-- [et_pb_line_break_holder] -->display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: background-color 0.6s ease;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Fading animation */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.fade {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-animation-name: fade;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-animation-duration: 1.5s;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> animation-name: fade;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> animation-duration: 1.5s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->@-webkit-keyframes fade {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from {opacity: .4}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to {opacity: 1}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->@keyframes fade {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from {opacity: .4}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to {opacity: 1}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var slideIndex = 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->showSlides(slideIndex);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Next/previous controls<!-- [et_pb_line_break_holder] -->function plusSlides(n) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> showSlides(slideIndex += n);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Thumbnail image controls<!-- [et_pb_line_break_holder] -->function currentSlide(n) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> showSlides(slideIndex = n);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function showSlides(n) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var i;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var dots = document.getElementsByClassName("dot");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (n > slides.length) {slideIndex = 1}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (n < 1) {slideIndex = slides.length}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> for (i = 0; i < slides.length; i++) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slides[i].style.display = "none";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> for (i = 0; i < dots.length; i++) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", "");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> slides[slideIndex-1].style.display = "block";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dots[slideIndex-1].className += " active";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->} <!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>